Preview Mode Links will not work in preview mode

Tid til bøger


'Tid til bøger' er et ugentligt bogmagasin, der dykker ned i tidens populære bøger. En bouillonterning af gode historier, interview, montage og lyd.

Vært og tilrettelægger: Janus Camara.

Podcasten produceres af Politikens Forlag.

Jun 22, 2019

I andet afsnit om den norske forfatter Johan Harstads roman Max, Mischa og Tet-Offensiven taler vi om, hvordan man placerer en norsk pianist midt i Vietnamkrigen. Vi kigger på et amerikansk maleri og taler om, at Johan Harstad har en kæmpe respekt for sin karakter Mischa Grey.

Tilrettelagt af Janus Camara

Udgivet af Politikens Forlag